CHAT ZALO CHAT FACEBOOK HOTLINE: 070.340.9997

DANH MỤC CÔNG TRÌNH PHẢI THẨM DUYỆT THIẾT KẾ PCCC(THEO NGHỊ ĐỊNH 136/2020/ND-CP)

Gởi đến anh em Thiết Kế MEP danh mục Công Trình cần phải Thẩm Duyệt Thiết Kế PCCC theo Nghị Định 136/2020/ND-CP.