CHAT ZALO CHAT FACEBOOK HOTLINE: 070.340.9997
ĐỊNH NGHĨA VỀ TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN

   Trong xây dựng công trình, việc áp dụng Tiêu Chuẩn & Quy Chuẩn là

QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN(FULL-8 TẬP)-Mã Code:0703409997

Quà cho anh kỹ sư điện ngâm cứu trong những ngày “chống dịch”: Quy Phạm

Tải về
QCVN 09:2017/BXD-Cac Cong Trinh Xay Dung Su Dung Nang Luong Hieu Qua-Mã Code:0703409997

Tải về
QCVN 08-2: 2019/BXD-Công Trình Ngầm Đô Thị, Gara Ô Tô-Mã Code:0703409997

Tải về
QCVN 07-5: 2016/BXD-Cấp Điện Hạ Tầng-Mã Code:0703409997

Tải về
QCVN 07-2: 2016/BXD-Thoát Nước Hạ Tầng-Mã Code:0703409997

Tải về
QCVN 07-1: 2016/BXD-Cấp Nước Hạ Tầng-Mã Code:0703409997

Tải về
QCVN 06: 2021/BXD-Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình-Mã Code:0703409997

Tải về
QCVN 04-1: 2015/BXD- Quy Chuẩn Kỹ Thuật quốc Gia Về Nhà Ở Và Công Trình Công Cộng-Mã Code:0703409997

Tải về
QCVN 04:2021/BXD-Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nhà Chung Cư-Mã Code:0703409997

Tải về
QCVN 02: 2009/BXD- Số Liệu Điều Kiện Tự Nhiên Dùng Trong Xây Dựng-Mã Code:0703409997

Tải về