CHAT ZALO CHAT FACEBOOK HOTLINE: 070.340.9997

ĐỊNH NGHĨA VỀ TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN

   Trong xây dựng công trình, việc áp dụng Tiêu Chuẩn & Quy Chuẩn là bắt buộc. Từ Thiết Kế đến Thi Công chúng ta đều phải dựa vào Tiêu Chuẩn & Quy Chuẩn.

   Đó chính là thước đo cơ bản để công trình xây dựng được nghiệm thu & đưa vào sử dụng.
   Vậy Tiêu Chuẩn & Quy Chuẩn là gì?
Hôm nay tôi giải thích ngắn gọn cho các bạn nắm:
  1. Tiêu Chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.
  • Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.

2.Quy Chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

  • Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng.
Các bạn làm nghề MEP ơi, việc nắm vững Tiêu Chuẩn & Quy Chuẩn sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc , nghiệm thu, giải trình, giải thích, tranh cãi… Nói chung là tốt cho sự nghiệp của các bạn, lưu ý nhé.