CHAT ZALO CHAT FACEBOOK HOTLINE: 070.340.9997

QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN(FULL-8 TẬP)-Mã Code:0703409997

Quà cho anh kỹ sư điện ngâm cứu trong những ngày “chống dịch”: Quy Phạm Trang Bị Điện.

Quy phạm này áp dụng cho toàn ngành điện, thống nhất áp dụng trên toàn quốc trong các lĩnh vực thiết kế, lắp đặt các công trình điện.

Toàn bộ Quy Phạm trọn bộ 8 tập bao gồm :

  1. Tập 1,2,3,4 được Bộ Công Nghiệp ban hành năm 2006.
  2. Tập 5,6,7 được Bộ Công Thương ban hành năm 2009 dưới dạng Quy Chuẩn Kỹ Thuật.
  3. Tập 8 được Bộ Công Thương Ban Hành Năm 2011 dưới dạng Quy Chuẩn Kỹ Thuật.

Nhập mã Code: 0703409997 để load nhé

Tải về